ABOUT
SANNO

Đại học SANNO (SANNO) được ông Ueno Yoichi thành lập vào năm 1925.
SANNO là một ngôi trường độc đáo mang đến cơ hội học tập và đào tạo cho cả các bạn sinh viên lẫn các chuyên gia.
Với thiết kế đặc biệt của mình, SANNO mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội học tập suốt đời, trải dài từ đào tạo ở cấp độ cao đẳng cho đến nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh.

SANNO có các chương trình dành cho Đào tạo doanh nghiệp (Viện nghiên cứu SANNO) và Đào tạo sinh viên (Đại học SANNO, Trường cao đẳng JIYUGAOKA SANNO và Trường sau đại học SANNO)
Có rất nhiều các bạn sinh viên đang học tại ba cơ sở của chúng tôi được đặt tại Jiyugaoka, Daikanyama và Shonan.

SANNO có nhiều chương trình học thuật đa dạng chứa đựng các kiến thức và kỹ năng thiết thực được phát triển thông qua việc đào tạo doanh nghiệp, cũng như có nhiều chương trình tư vấn - quản lý và chúng đều được dựa trên học thuyết cơ bản và nghiên cứu học thuật.
SANNO cũng nổi tiếng với các chương trình đào tạo và tư vấn quản lý tuyệt vời của trường, bao gồm các lĩnh vực công nghiệp - xã hội và quốc tế.