SCHOOL

Trường

Trường đào tạo sau đại học về Quản lý (DAIKANYAMA)
Trường đào tạo cử nhân :

  • Chuyên môn Quản trị (JIYUGAOKA)
  • Chuyên môn Quản trị định hướng thông tin (SHONAN)
  • Khoa đào tạo từ xa

Trường đại học SANNO được thành lập vào năm 1979 tại Shonan (thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa) với chuyên môn Quản lý và Khoa học thông tin. Là trường đầu tiên tại Nhật Bản về lĩnh vực này, Đại học SANNO cung cấp các chương trình có tính liên ngành và tính thực tiễn cao trong lĩnh vực quản lý và khoa học thông tin.

Hiệu trưởng Kazuko Oniki
Trưởng khoa Gaku Yokomizo
Tatsumi Koshiba
Satoshi Takahashi
Cựu sinh viên Hơn 40,000
Sinh viên / Trường đào tạo sau đại học
  • Trường đào tạo sau đại học
203
(Tính đến năm 2022)
Sinh viên / Trường đào tạo sau đại học
  • Chuyên môn Quản trị
2,355
(Tính đến năm 2022)
  • Chuyên môn Quản trị định hướng thông tin
1,601
(Tính đến năm 2022)
  • Khoa đào tạo từ xa
9,979
(Tính đến năm 2022)
Kazuko Oniki – Provost
Gaku Yokomizo – Dean
Tatsumi Koshiba – Dean
Satoshi Takahashi – Dean