SCHOOL

Trường

Trường đào tạo sau đại học về Quản lý (DAIKANYAMA)
Trường đào tạo cử nhân :

  • Chuyên môn Quản trị (JIYUGAOKA)
  • Chuyên môn Quản trị định hướng thông tin (SHONAN)
  • Khoa đào tạo từ xa

Trường đại học SANNO được thành lập vào năm 1979 tại Shonan (thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa) với chuyên môn Quản lý và Khoa học thông tin. Là trường đầu tiên tại Nhật Bản về lĩnh vực này, Đại học SANNO cung cấp các chương trình có tính liên ngành và tính thực tiễn cao trong lĩnh vực quản lý và khoa học thông tin.

Hiệu trưởng Tetsuo Urano
Trưởng khoa Satoshi Takahashi
Kazuko Oniki
Takashi Matsuo
Cựu sinh viên Hơn 40,000
Sinh viên / Trường đào tạo sau đại học
  • Trường đào tạo sau đại học
205
(Tính đến năm 2021)
Sinh viên / Trường đào tạo sau đại học
  • Chuyên môn Quản trị
2,368
(Tính đến năm 2021)
  • Chuyên môn Quản trị định hướng thông tin
1,596
(Tính đến năm 2021)
  • Khoa đào tạo từ xa
8,092
(Tính đến năm 2021)
Tetsuo Urano – Provost
Satoshi Takahashi – Dean
Kazuko Oniki – Dean
Takashi Matsuo – Dean