MAPS &
DIRECTIONS

Cách đi đến SANNO

Cơ sở Jiyugaoka

Trụ sở chính, Viện quản trị, Trường quản trị, Đào tạo từ xa
Địa chỉ: 6-39-15, Todoroki, Setagaya-Ku, Tokyo 158-8630
Số điện thoại: +81-3-3704-1111

Cơ sở Daikanyama

Trường đào tạo sau đại học, Viện quản trị (Phòng hội thảo)
Địa chỉ: 1-4-4, Aobadai, Meguro-Ku, Tokyo 153-0042
Số điện thoại: +81-3-3476-3500

Cơ sở Shonan

Trường Quản trị thông tin
Địa chỉ: 1573, Kamikasuya, Isehara City, Kanagawa 259-1197
Số điện thoại: +81-463-92-2211