OVERVIEW

SANNO là một ngôi trường độc đáo,nơi mang đến cơ hội học tập và đào tạo cho cả các bạn sinh viên lẫncác chuyên gia.
Với thiết kế đặc biệt của mình, SANNO mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội để học tập suốt đời,
trải dài từ đào tạo ở cấp độ cao đẳng cho đến nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh.

INSTITUTE OF
MANAGEMENT

Maps & Directions

Contact Information

SANNO UNIVERSITY
6-39-15 Todoroki, Setagaya-ku, Tokyo
158-8630, Japan
Email: sanno-ies@hj.sanno.ac.jp