Lịch sử

Lịch sử

 • 1920
  Ueno Yoichi, nhà sáng lập của chúng tôi, đã tư vấn về cải cách-vận hành cho công ty T. Kobayashi & Co. (hiện nay là công ty Lion Corporation), đây là buổi hội đàm đầu tiên trong lĩnh vực này tại Nhật Bản.
 • 1925
  Ueno Yoichi đã thành lập Viện nghiên cứu quản lý Nhật Bản (tiền thân của Đại học SANNO - SANNO University).
 • 1942
  Thành lập Trường Hiệu quả Nhật Bản (trường được cấp vốn).
 • 1950
  Thành lập Trường cao đẳng SANNO.
 • 1963
  Mở khoa Đào tạo từ xa (khoa thêm vào cho Trường cao đẳng SANNO).
 • 1979
  Thành lập Trường đại học SANNO.
  Thành lập Cơ sở Shonan.
 • 1992
  Thành lập Trường đào tạo sau đại học về Quản lý.
 • 2000
  Thành lập Trường đào tạo về Quản trị (trường chi nhánh của Trường đại học SANNO).
 • 2003
  Thành lập cơ sở Daikanyama.
 • 2013
  Thành lập Trường đào tạo về Marketing (trường chi nhánh của Trường đại học SANNO).