Nhà sáng lập

Nhà sáng lập

Nhà sáng lập của chúng tôi, ông Ueno Yoichi (1883-1957), là một nhà nghiên cứu về Quản trị kinh doanh và Tâm lý học công nghiệp.

Ông tốt nghiệp khoa Triết học, chuyên ngành Tâm lý học tại Trường đại học Tokyo Imperial. Sau khi tốt nghiệp, ông nghiên cứu về hiệu quả trong kinh doanh và khoa học quản lý, và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.

Vì thế, ông được coi là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh ở Nhật Bản.

Với tư cách là nhà tư vấn quản trị đầu tiên ở Nhật Bản, ông đã giới thiệu khái niệm và kỹ thuật quản trị kiểu Mỹ đến cộng đồng công nghiệp ở Nhật Bản.

Nhờ vào những thành tựu này, ông Ueno Yoichi đã được giới thiệu trong “Cuốn sách vàng về quản trị (The Golden Book of Management)” và trở nên nổi tiếng ở cả Châu u và Mỹ. Triết lý quản trị của ông là sự kết hợp giữa hệ thống quản lý theo khoa học của Frederick Winslow Taylor với tư tưởng của phương Đông, và đã nhận được nhiều sự quan tâm và đón nhận.

Cuốn sách vàng về quản lý