Trường

Trường đào tạo sau đại học về Quản lý (DAIKANYAMA)
Trường đào tạo cử nhân : Chuyên môn Quản lý (JIYUGAOKA) / Chuyên môn Quản lý định hướng thông tin (SHONAN) / Khoa đào tạo từ xa
Trường đại học SANNO được thành lập vào năm 1979 tại Shonan (thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa) với chuyên môn Quản lý và Khoa học thông tin. Là trường đầu tiên tại Nhật Bản về lĩnh vực này, Đại học SANNO cung cấp các chương trình có tính liên ngành và tính thực tiễn cao trong lĩnh vực quản lý và khoa học thông tin.

Chủ tịch viện hàn lâmUrano Tetsuo
Quản lý phòngKido Yasuaki
Oniki Kazuko
Tanaka Akio
Cựu sinh viênHơn 35,000
Cán bộ giảng dạy 381 (Tính đến năm 2017)
Sinh viên / Trường đào tạo sau đại học
●Trường đào tạo sau đại học 164 (Tính đến năm 2017)
Sinh viên / Trường đào tạo cử nhân
●Chuyên môn Quản lý 2,265 (Tính đến năm 2017)
●Chuyên môn Quản lý định hướng thông tin 1,549 (Tính đến năm 2017)
●Khoa đào tạo từ xa 3,233 (Tính đến năm 2017)