Trường cao đẳng JIYUGAOKA SANNO

Khóa học: Chuyên môn quản trị kinh doanh (Đào tạo từ xa)Trường cao đẳng JIYUGAOKA SANNO được thành lập vào năm 1950 tại Jiyugaoka. Kể từ năm 2015, trường chỉ còn cung cấp chương trình đào tạo từ xa.

Thành lập1950
Hiệu trưởngKobayashi Takeo
Cựu sinh viênHơn 120,000
Cán bộ giảng dạy 172 (Tính đến năm 2017)
Sinh viên (Tính đến năm 2017)
●Chuyên môn quản trị kinh doanh (Đào tạo từ xa) 3,245