Giới thiệu về SANNO

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Ban Giám hiệu

Chủ tịch Ueno Shunichi
Hiệu trưởng Urano Tetsuo
Trưởng khoa Yasuaki Kido
Kazuko Oniki
Akio Tanaka