Lịch sử

1920
Ueno Yoichi, nhà sáng lập của chúng tôi, đã tư vấn về cải cách-vận hành cho công ty T. Kobayashi & Co. (hiện nay là công ty Lion Corporation), đây là buổi hội đàm đầu tiên trong lĩnh vực này tại Nhật Bản.
1925
Ueno Yoichi đã thành lập Viện nghiên cứu quản lý Nhật Bản (tiền thân của Viện quản lý SANNO - SANNO Institute of Management).
1942
Thành lập Trường Hiệu quả Nhật Bản (trường được cấp vốn).
1950
Thành lập Trường cao đẳng SANNO (năm 2006 đổi tên thành Trường cao đẳng JIYUGAOKA SANNO).
1963
Mở khoa Đào tạo từ xa (khoa thêm vào cho Trường cao đẳng SANNO).
1965
Mở khoa Ban ngày (khoa thêm vào cho Trường cao đẳng SANNO).
1979
・Thành lập Trường đại học SANNO.
・Thành lập Cơ sở Shonan.
1992
Thành lập Trường đào tạo sau đại học về Quản lý.
1995
Mở khoa Đào tạo từ xa (khoa thêm vào cho Trường đại học SANNO).
2000
Thành lập Trường đào tạo về Quản lý (trường chi nhánh của Trường đại học SANNO).
2003
Thành lập cơ sở Daikanyama.
2013
Thành lập Trường đào tạo về Marketing (trường chi nhánh của Trường đại học SANNO).
2015
Đóng khoa Ban ngày của Trường cao đẳng JIYUGAOKA SANNO.